اتصال فایل css به html

زمانی که مرورگز یک برگ سبک را می خواند ، اون صفحه را با توجه به اطلاعات برگه سبک صفحه…

3 سال پیش

آموزش HTML iframe

ایجاد صفحات چندگانه یکی از امکاناتی که HTML برای طراحان فراهم آورده است این است که می توانیم به وسیله…

4 سال پیش

فرم ها در HTML

کار با فرم ها در HTML در این جلسه، که آخرین جلسه ی کار با فرم ها نیز هست شما…

4 سال پیش

آموزش form HTML‏

کار با فرم ها در HTML یادآوری : در جلسه قبل با مقادیر مختلف صفت type برای تگ input در…

4 سال پیش

checkbox در html

کار با فرم در HTML یادآوری : در جلسه اول کار با فرم ها با طریقه ایجاد یک فرم و…

4 سال پیش

ساختار فرم html

کار با فرم ها در HTML یکی دیگر از مهمترین عناصر موجود در HTML فرم ها هستند. عناصر فرم تنها عناصری…

4 سال پیش

table در html

آموزش HTML (قسمت 11) کار با جداول  ادآوری : در جلسه قبل با طریقه ایجاد یک جدول آشنا شدیم.گفتیم که…

4 سال پیش

آموزش table

کار با جداول (table) در html جداول یکی از مهمترین عناصر موجود در html به شمار می روند و معمولا…

4 سال پیش