شبه عناصر before و after در CSS

before یک محتوای element تولید شده است که نشانگر اولین child یک abstract styleable در element مربوطه است. محتوای وارد…

3 سال پیش

اتصال فایل css به html

زمانی که مرورگز یک برگ سبک را می خواند ، اون صفحه را با توجه به اطلاعات برگه سبک صفحه…

3 سال پیش

آموزش CSS

آموزش CSS (فصل اول-جلسه 2) : اصول اولیه CSS روش های استفاده از CSS در اسناد HTML برای وارد کردن…

4 سال پیش

css چیست ؟

مقدمه بخش مجزای دیگری که در طراحی صفحات وب از آن استفاده می شود، زبان CSS است. CSS یا همان Cascading Style Sheet…

4 سال پیش