بررسی فولدر res

آموزش یازدهم اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1. معرفی فولدر res 2. روش نامگذاری فولدرهای زیرمجموعه res پس از…

3 سال پیش

بررسی فولدرهای src و gen

آموزش نهم اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1. معرفی فولدر src 2. نحوه ایجاد یک پکیج جدید 3. معرفی…

3 سال پیش

آشنایی با API های اندروید

آموزش سوم اهداف آموزشی این قسمت عبارتند از: 1. آشنایی با تفاوت مابین Platform Level و API Level API Level…

3 سال پیش